Polyester

 

MATERIÁL POLYESTER

 

Polyester patří mezi nejpoužívanější textilní materiál. Jeho využití je široké. Vyrábí se z něj funkční oblečení, vhodný je ale i pro pracovní oděvy. Jaké jsou jeho vlastnosti? A proč se v textilním průmyslu tak často používá?

220px-Polyester_40x

Polyesterové vlákno 400x zvětšené

HISTORIE POLYESTERU

Přírodní polyester je znám asi od roku 1830, první syntetický polyester se používal v 1. světové válce jako impregnační materiál. Vlákno ze syntetického polyesteru bylo vynalezeno v Anglii v roce 1941 a od roku 1947 se vyrábí průmyslově.

V roce 2012 dosáhla světová výroba polyesterových vláken 53 milionů tun, z toho 63 % ve formě filamentů a 37 % jako stříž. (V roce 2004 obnášela celková výroba 29 milionů tun)

 

VLASTNOSTI A POUŽITÍ POLYESTEROVÝCH VLÁKEN

Polyesterová vlákna se mohou vyskytovat prakticky ve všech textilních výrobcích.

K nejdůležitějším kladným vlastnostem patří:

  • Vysoká odolnost na světle, vůči povětrnosti a mikroorganizmům (záclony)
  • Malá navlhavost (rychlé sušení)

 Mnohé vlastnosti se dají snadno zlepšit chemickými nebo mechanickými procesy. Například:

Zvýšenou orientací molekul se dá zvýšit pevnost (pneumatikové kordy, dopravní pásy, šicí nitě)

Přimícháním malého množství chemikálií se dá zlepšit

  • žmolkovitost (na úkor pevnosti),
  • afinita k barvivům (k barvení nemodifikovaných vláken: disperzní barviva)
  • sráživost, obloučkovitost

Omak a lesk velmi podobný přírodnímu hedvábí se dosahuje u vláken s neokrouhlým (např. trojúhelníkovým) průřezem.

Dutá polyesterová vlákna se používají jako alternativa k peří s tou výhodou, že se výrobky plněné tímto materiálem dají prát.[6]

Vzhled polyesterového hedvábí podobný staplovým přízím se dosahuje mícháním vláken s rozdílným stupněm protažení a tvarování.

Mísením přírodních vláken s polyesterem se dosáhne v mnohém směru zlepšení užitných vlastností příze. Nejjemnější polyest. vlákno (mikrovlákno) se vyrábí se čtvrtinou tloušťky průměrné bavlny, tkaniny ze směsí s polyesterem jsou lehčí a méně mačkavé, pevnější a trvanlivější. Podobně je tomu u směsí polyester/vlna.